Máy Chăm Sóc Da 2 Trong 1 M-870

Máy Chăm Sóc Da 2 Trong 1 M-870

TECHNICAL PARAMETERS G.W.:2.7kgs N.W.: 1.4kgs Packing Size:34x34x22cm

Giá bán: Liên hệ

 • Chi tiết sản phẩm
 • FUNCTION

  Remove spot & tattoo

  Spot: special care to test and analysis spot’s conditions, some spots on the surface of skin but some spots in the deep under skin issue. If spot small, might remove it one time, if spot big and pigments deposits deep, should remove it 2-3 times.  Don’t cut through and break the spot’s surface one time, should burn and remove with small frame way. To spot in the deep under skin, should spread proper cell cream on it before the wounded cure well 2~3 days, to avoid inflammation or skin hollow happen. When spread the cream, if the wounded inflame, don’t spread it.

   

  Caruncle: gently touch the end with pin and kill the caruncle cell, later about 6-7 days, the caruncle drops. If the caruncle is too big, should remove it several times and not finish it in one time to avoid the wounded covers bad.

   

  Tattoo: ordinary tattoo area is big, should choose #3 big bin and treat several times, remind not finish treatment. Otherwise, the wounded area is very easy to be inflamed, if happen, should take the sick to hospital to treat soon.

   

  Specification:

  Volt.

  Power

  Hz.

  Temp.

  G.W.

  Size

  220/110V

  40W

  50/60Hz.

  5-40˚C

  2.3kg

  43.5*33.5*19.3cm

   

  --------------------------

  CHỨC NĂNG

  Xóa điểm & hình xăm

  Tại chỗ: chăm sóc đặc biệt để kiểm tra và phân tích các điều kiện tại chỗ, một số điểm trên bề mặt của da nhưng một số điểm trong vấn đề sâu dưới da. Nếu tại chỗ nhỏ, có thể loại bỏ nó một thời gian, nếu tại chỗ lớn và bột màu gửi sâu, nên loại bỏ nó 2-3 lần. Không cắt xuyên qua và phá vỡ bề mặt của một thời điểm, nên đốt cháy và loại bỏ với cách khung nhỏ. Để phát hiện ở sâu dưới da, nên rải kem tế bào thích hợp trên nó trước khi chữa lành vết thương tốt 2 ~ 3 ngày, để tránh viêm hoặc da rỗng xảy ra. Khi lây lan kem, nếu bị thương, không lây lan.

  Mụn nhọt: nhẹ nhàng chạm vào đầu bằng pin và giết tế bào nhai, sau khoảng 6-7 ngày, nhọt nhỏ giọt. Nếu còng tay quá lớn, nên loại bỏ nó nhiều lần và không hoàn thành nó trong một thời gian để tránh những bìa bị thương xấu.

  Hình xăm: khu vực xăm hình bình thường là lớn, nên chọn # 3 thùng lớn và điều trị nhiều lần, nhắc nhở không kết thúc điều trị. Nếu không, khu vực bị thương rất dễ bị viêm, nếu xảy ra, nên đưa người bệnh đến bệnh viện để điều trị sớm.

  Thông Số Kỹ Thuật :

   Nguồn điện

  Công Suất

   Tần Số

  Nhiệt Độ

  Khối lượng

  Kích Thước

  220/110V

  40W

  50/60Hz.

  5-40˚C

  2.3kg

  43.5*33.5*19.3cm